Критерії на коменданта

  1. Комендантом заходу Пласту може бути дійсний член Пласту - НСОУ (член Уладу Старших Пластунів, Уладу Пластунів Сеньйорів, заприсяжений та досяг 21 років) затверджений Крайовим проводом, як комендант даного заходу.
  2. Комендант несе безпосередню відповідальність за проведення заходу відповідно до затвердженої програми; безпеку життя та здоров’я учасників заходу; звітування про проведення заходу.
  3. Перед початком заходу комендант (член проводу) повинен провести інструктаж по правилах техніки безпеки учасникам заходу.
  4. Під час проведення заходу обов’язково повинен бути присутній фахівець в галузі медицини, який в разі необхідності, зможе надати першу медичну допомогу.
  5. Про проведений захід комендант зобов’язаний подати фінансовий та творчий звіти у тритижневий термін після проведення заходу.
Головна
Заповніть правильно поле


Заповніть дату з календаря Дата закінчення має бути більшою за дату проведення


Виберіть тип вишколуВиберіть рівень заходу


Заповніть правильно поле


Відзначте, якщо захід подається на державне фінансування
Організатори
Виберіть коменданта вишколу

Виберіть організатоівПрограма
Заповніть програму


Заповніть мету заходу
Заповніть актуальність заходу


Заповніть очікувані результати


Інші відомості

Кошторис витрати
Стаття витрат Вкладка КПС Бюджет Спонсор ІншеЗаповніть кошторис витрат

Вишкіл зголошений

Ключ для редагування відправлений на e-mail коменданта